Primăria Pietrari, anunț concesionare 100 mp curți construcții

0
305

Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: PRIMĂRIA PIETRARI, STRADA CALEA TÂRGOVIȘTEI, NR. 86, PIETRARI, judeţul DÂMBOVIŢA, telefon 0245240854, email pietraridambovita@yahoo.com

Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren situat în comuna Pietrari, sat Pietrari, punct Centru Civic, aparținând domeniului public în suprafață de 100 mp curți construcții înscris în cartea funciară a comunei Pietrari nr. 70342

primaria-pietrari

Informaţii privind documentaţia de atribuire: criteriile de validare dosare de licitaţie sunt prevăzute în documentaţia de atribuire. Aceasta se poate obține de la secretarul comunei Pietrari, costul achiziționării fiind de 50 de lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/01/2016, ora 12.00

Informaţii privind ofertele: ofertele vor fi depuse în două plicuri la sediul Primăriei Pietrari, data limită fiind 28/01/2016, ora 09.00

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: licitaţia se va desfăşura la data de 28/01/2016, ora 10.00

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa, judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, tel. 0245/612344, fax 0245/216622, email tr-dambovita-brp@just.ro

http://soimuldambovitean.ro/primaria-pietrari-anunt-concesionare-100-mp-curti-constructii/

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.