Prezentarea comunităţii: Pietrari

0
314

Comuna Pietrari s-a înfiinţat în baza Legii 542/2004 şi este formată din 5 sate: Pietrari (reşedinţă de comună), Aluniş, Şipot, După Deal, Valea. Satul a fost din anul 1968 până în anul 2005 parte componentă a comunei Bărbuleţu.Din punct de vedere geomorfologic, comuna Pietrari se încadrează în plină zonă a subcarpaţilor interni, apărând ca o interferenţă carpato-pericarpatică. Conform principalelor accidente tectonice, relieful se prezintă ca nişte valuri uriaşe orientate E-V a căror înălţime scade de la N la S.

În desfăşurarea diferitelor procese şi fenomene climatice influenţate de fluxul radiaţiei solare şi circulaţia generală a atmosferei, un rol important îi revine şi suprafeţei subiacente active.Circulaţia generală a atmosferei, şi în cazul bazinului Dâmboviţei, constitue principala cauză a variaţiilor neperiodice ale vremii, imprimând climei, în acelaşi timp, un caracter dinamic. Se simte acţiunea celor patru sisteme barice, care se manifestă prin două arii anticiclonale şi două arii ciclonale. Deci în România se simte influenţa anticiclonilor Azoric şi Siberian, precum şi aria ciclonilor islandez şi mediteraneean.

Suprafaţa subadiacentă activă se impune, de asemenea, ca un important factor climatogen. Dispunerea diferitelor tipuri de relief atrage după sine numeroase schimbări, în raport de altitudine, a o serie de elemente climatice.Ceaţa – acest fenomen meteorologic se dezvoltă în bazinul Dâmboviţei mai ales la începutul primăverii şi sfârşitul toamnei.Roua – se produce de regulă la nivelul vegetaţiei ierboase, în primele ore ale dimineţii de vară.

Acest fenomen se produce pe un interval de 100- 120 zile pe an.Bruma – poate să apară atât toamna, cât şi primăvara. Deşi intervalul cu prezenţă a brumei este aproape acelaşi, regimul anual al zilelor cu acest fenomen atmosferic indică un număr ridicat în zona subcarpatică – 58,9 zile la Voineşti, faţă de cea de la câmpie – 31 de zile.

Vegetaţia factor de stabilitateFormaţiunile vegetale şi în special pădurea are rolul de a modera acţiunea agenţilor exogeni, a căror energie o folosesc cu o intensitete mai mică, dar în mod continuu în transformarea substratului.Pădurea reprezintă de asemenea şi un habitat pentru plante şi animale.P

rincipalele surse de poluare a pădurii le reprezintă despăduririle şi poluanţii.În România se practică sistemul de tăieri rase pe suprafeţe vaste, iar altă problemă o constitue folosirea necontrolată a substratul de igienizare şi protecţie a pădurii împotriva dăunătorilor.Pădurile afectate de poluare, fără măsuri adecvate de preîntâmpinare a cestora sunt supuse inevitabil uscării. La nivelul României anului 1989, 6% din totalul pădurilor erau afectate de uscare. Principalele specii afectate sunt stejarul, bradul, salcâmul, plopul indigen, salcie.


Cu ce ne mândrim

Comuna se mândreşte cu aşezarea sa în apropierea municipiului reşedinţă de judeţ, drumul judeţean ce străbate comuna fiind în totalitate asfaltat. Toate locuinţele sunt racordate la reţeaua de electricitate. Majoritatea satelor se află în continuarea sau în apropierea satului reşedinţă de judeţ. Comuna beneficiază de un dispensar medical în satul Pietrari, 2 farmacii, biblioteci comunale şi şcolare, 3 instituţii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cadre didactice calificate, un liceu cu profil agricol situat la doar 10 km, un cămin cultural, primăria Pietrari şi Şcoala Generală având în dotare calculatoare multiplicatoare, telefon, fax, internet.

Există reţea de alimentare cu apă potabilă, serviciu de colectare al gunoiului menajer. Localitatea dispune de serviciile unui medic veterinar şi a unui technician veterinar, linie telefonică digitală, acces la două reţele de telefonie mobilă – Orange şi Vodafone, reţea de televiziune prin cablu, terenuri agricole cu întinderi medii şi mari, majoritatea în proprietate privată, moară de cereale, efective sporite de animale, suprafeţe mari cu vegetaţie forestieră, peisajul comunei fiind atrăgător cu potenţial turistic ridicat.Târg anual de Sf. Petru, tradiţii şi obiceiuri de Paşte, Crăciun şi alte sărbători sunt un alt motiv de mândrie al aşezării.


Listă sate aparţinătoare

sat Pietrari

1213 locuitori

sat Alunis

157 locuitori

sat Sipot

378 locuitori

sat Dupa Deal

63 locuitori

sat Valea

255 locuitori

Valea

255 locuitori

După Deal

63 locuitori

Şipot

378 locuitori

Aluniş

157 locuitori

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.