Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Pietrari, cu sediul în comuna Pietrari, judeţul Dâmboviţa, urmează să concesioneze un teren aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 100 mp

0
346

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Pietrari, Calea Târgoviştei nr. 86, Pietrari, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/240854, fax 0245/240926, e-mail: pietraridambovita@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren situat în Comuna Pietrari, Sat Pietrari, Punct Centru Civic, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 100 mp, curţi construcţii, înscris în cartea funciară a Comunei Pietrari nr. 70342.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: criteriile de validare dosare de licitaţie sunt prevăzute în documentaţia de atribuire.

primaria-pietrari

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Pietrari.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretarul Comunei Pietrari.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul achiziţionării documentaţiei este de 50 lei.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.01.2016, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: ofertele vor fi depuse în două plicuri la Primăria Pietrari.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28.01.2016, ora 9.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Pietrari, judeţul Dâmboviţa.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se depun în 2 exemplare.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: licitaţia se va desfăşura la data de 28.01.2016, ora 10.00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa, judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 3, telefon 0245/612344, fax 0245/216622, e-mail: tr-dambovita-brp@ just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.01.2016.

(1/209.810)

 

Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Pietrari, cu sediul în comuna Pietrari, judeţul Dâmboviţa, urmează să concesioneze un teren aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 100 mp

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.