Breaking news. Jaf în banii publici la Primăria Pietrari | 33 de abateri de la disciplina financiar-contabilă

1
277

Uau! The heat is on! Caldura mare la Pietrari

Raportul Camerei de Conturi Dâmboviţa a scos la lumină învârtelile tenebroase din Primăria Pietrari în anul 2010 ❚ Protagoniştii sunt exact cei care trebuia să asigure buna funcţionare a compartimentului financiar-contabil ❚ Primarul comunei, Cornel Coman, după ce susţine că şi-a „spălat” onoarea dar şi pe a primăriei, plătind prejudiciul din propriul buzunar, îi… scaldă în invective pe cei „vinovaţi” de dezastrul financiar: casierul – un fost tractorist, şi contabila – un duşman al tehnologiei moderne

Debandadă totală în banul public la Primăria Pietrari. Protagoniştii sunt nimeni alţii decât cei care trebuia să asigure buna funcţionare a compartimentului financiar – contabil. Acest lucru reiese din raportul detaliat al Curţii de Conturi Dâmboviţa, dar şi din declaraţiile primarului comunei Pietrari, Cornel Coman. Auditul financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pe anul 2010, efectuat în perioada 1.09-12.10.2011, la Unitatea Administrativ Teritorială Comunală Pietrari, de către inspectorii Camerei de Conturi Dâmboviţa, a scos la iveală nici mai mult, nici mai puţin decât 33 de abateri de la respectarea disciplinei finaciar-contabile.

Astăzi ne vom opri asupra câtorva elemente din acest raport, urmând să revenim şi cu celelalte. Un personaj „aparte”, menţionat foarte des în raportul Curţii de Conturi, este casierul Primăriei Pietrari care a dat tunuri după tunuri. Şi culmea, a rămas tot casier. Ba, mai mult, drept „pedeapsă” pentru ce a făcut a fost „retrogradat” de la munca de birou, la cea de teren. Deci va sta în continuare cu mâna în banii publici.

„Varză” în contabilitate

Redăm în continuare „fragmente” importante din raportul Curţii de Conturi care pune la zid salariaţii cu atribuţiuni finaciar-contabile:

●„UATC Pietrari nu a calculat şi nu a înregistrat în evidenţa contabilă sintetică şi analitică amortismentul aferent activelor fixe corporale şi necorporale existente în patrimoniul privat al unităţii administrativ teritoriale, în valoare de 127.632 lei”.

●„UATC Pietrari, prin compartimentul de specialitate, nu a ţinut corect evidenţa creanţelor bugetare ale bugetului local, neefectuându-se periodic punctaje între evidenţa fiscală şi evidenţa contabilă, astfel că s-au constatat diferenţe între evidenţa fiscală şi evidenţa contabilă, reprezentând debite restante şi majorări de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabili persoane fizice şi juridice”.

●„Nu s-a exercitat, în nici un caz, controlul financiar preventiv asupra angajamentelor legale (contractele de achiziţie publică), ordonatorul de credite aprobându-le în lipsa vizei de control”.

●„Nu s-au elaborat proceduri contabile pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea şi organizarea contabilităţii, sarcini, responsabilităţi, sarcini, termen de realizare etc)”.

●„UATC Pietrari, prin compartimentul de contabilitate, impozite şi taxe nu a procedat la efectuarea acţiunilor de executare silită pentru colectarea creanţelor fiscale datorate bugetului local, în sensul că în cazul contribuabililor – persoane fizice şi juridice care au înregistrat debite restante la bugetul local, nu s-a aplicat nici o măsură de executare silită, îngreunând şi întârziind colectarea creanţelor la bugetul local. De exemplu: pentru debitele restante la data de 31.12.2009 în sumă totală de 154.485 lei, datorate de persoane fizice şi 25 persoane juridice, nici măcar înştiinţări de plată nu s-au întocmit şi nu s-au transmis”.

●„UATC Pietrari, prin compartimentul de specialitate, nu a stabilit, înregistrat şi încasat venituri ale bugetului local în suma totală de 10.153 lei reprezentând taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de construire eliberate solicitanţilor, ca urmare a stabilirii eronate a valorii construcţiei pentru care s-a eliberat autorizaţia”.

 

Casierul nu a depus sute de milioane.

Primarul Coman declară: „Casierul a găsit banii aceștia. I-a găsit prin casierie”

Raportul Camerei de Conturi continuă:

●„UATC Pietrari, prin casierul unităţii, a efectuat operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, în ceea ce priveşte încasarea veniturilor bugetare în numerar de la contribuabili, depunerea lor la casieria primăriei şi/sau la unităţile trezoreriei statului, precum şi utilizarea acestora pentru efectuarea unor cheltuieli. DGFP, urmare a adresei trimise de Camera de Conturi, a aplicat sancţiune contravenţională conform Legii nr. 82/1991, amenda fiind în valoare de 1000 lei”.

●„Casierul primăriei, din anul 2010 şi până la data auditului, nu a depus în conturile deschise la unităţile locale ale trezoreriei statului, în întregime, încasările efectuate de la contribuabili, constatându-se la data de 30.09.2011 venituri încasate de la contribuabili în sumă de 20.466 lei, nedepuse la trezorerie, dar inexistente ca disponibilităţi băneşti în casieria Primăriei, bugetul local fiind astfel prejudiciat cu această sumă. Nu s-a efectuat de către conducătorul compartimentului cu atribuţii financiar-contabile controlul inopinat al casieriei cel puţin o dată pe lună, prin numărarea şi verificarea tuturor valorilor existente în casă”.

●„Încasările efectuate de către instituţie prin casier şi operatorul de rol, reprezentând venituri ale bugetului local, nu s-au depus în conturile corespunzătoare de venituri, deschise la Trezoreria Voineşti, în termen de două zile lucrătoare de la încasare, acestea fiind depuse cu o întârziere de până la 129 de zile faţă de termenul legal de depunere. Pentru nerespectarea termenelor de depunere a numerarului la trezorerie nu s-a procedat la calcularea de penalităţi de 0,05%/zi întârziere”.

●„Casierul primăriei, din sumele încasate în numerar a efectuat, în mod repetat, plăţi diverse către furnizori de produse, lucrări şi servicii, precum şi către persoane fizice care au prestat diverse activităţi în cadrul UATC Pietrari”.


Încurcate sunt căile… adevărului

Contactat telefonic pentru a comenta raportul Camerei de Conturi, Cornel Coman, primarul comunei Pietrari, ne-a declarat că situaţia este sub control şi că prejudiciul a fost recuperat în totalitate, inclusiv penalităţile. Soluţia găsită de edil pentru a „spăla” onoarea, dar şi a instituţiei pe care o conduce a fost să bage adânc mâna în buzunarul propriu pentru a plăti pagubele făcute de angajaţi(?!) Şi pentru că tot le-a achitat datoriile, primarul nu a scăpat prilejul de a-i defăima pe cei în cauză, spunând că Primăria Pietrari are un casier – tractorist şi o contabilă – duşman al tehnologiei moderne.

 

Toate acestea nu l-au împiedicat însă pe edil să-i păstreze în continuare în primărie ca funcţionari publici. Deşi în primă fază ne-a lăsat impresia că este stăpân pe situaţie şi pe subiect, până la finalul conversaţiei telefonice Cornel Coman… a dat cu bâta în baltă. Iniţial ne-a declarat că el este cel care a acoperit prejudiciul, ulterior edilul şi-a schimbat de mai multe ori punctul de vedere: ba a plătit el, ba casierul, ba sumele respective au fost găsite în casieria „prădată” a unităţii administrativ teritoriale Pietrari.

„Cei de la Curtea de Conturi m-au făcut ca pe o albie de porci”

„A plătit casierul debitul. Toate lucrurile astea se răsfrâng asupra imaginii mele. Dumneavoastră vreţi efectiv să faceţi publice toate lucrurile astea. Problema ar fi fost mai gravă, noroc că m-am nimerit eu acolo. Nu vă spun postura în care m-a pus Curtea de Conturi. Eu am crezut că fiecare îşi face datoria. Am salariaţi cu 15 ani vechime şi, dacă vă uitaţi pe raportul acela, am 23 de greşeli contabile (n.n. – noi am numărat 33). S-a acordat fără control financiar preventiv pentru că aveam o contabilă care ea centra, ea executa.

Din dorinţa de a lua acel spor de 25% care se dă pentru control financiar intern, ea a ţinut totul asupra ei, în condiţiile în care mai aveam una calificată. Acum am schimbat-o, am trecut în normalitate. Trebuia să iau măsura de excludere a celor doi-trei din aparatul primăriei pentru greşelile făcute, dar nu am făcut lucrul acesta pentru că legea este de partea lor: le acordă o clemenţă pe o perioadă de un an. La evaluarea de acum le-am dat nota 3 şi îi aştept să revină în linia de plutire. Dacă nu revin, atunci chiar ne despărţim”.

„Cine a plătit banii lipsă? Primarul i-a plătit ca prostu’…”

Primarul Cornel Coman continuă: „Cine a plătit banii lipsă? Asta este o întrebare la care nu mai are rost să vă răspund… Primarul i-a plătit ca prostu’… ca să salveze situaţia şi să rămânem cu verticalitate. Casierul lucrează în continuare la noi. Am studiat legea cu avocatul. Indiferent ce a făcut, dacă îl dau afară şi mă dă în judecată, câştigă şi rămâne în sistem cu toate prostiile pe care le-a făcut. Pentru mine ar fi fost simplu să las condamnarea, dar credeţi că eu pot să am atâta obraz şi să ajung în faţa organelor de anchetă şi să dau cu subsemnatul împotriva celor doi-trei?

 

Am găsit varianta cea mai bună să ne salvăm onoarea şi să rămânem verticali. Am plătit acea sumă pe loc, în ideea în care casierul a găsit banii aceştia. I-a găsit prin casierie, îi lăsase pe acolo. Prejudiciul s-a recuperat integral, plăţile s-au făcut în totalitate, nu am rămas în debit cu absolut nimic. Cu recuperarea prejudiciului ne-am salvat onoarea şi am rămas într-o verticalitate, pentru că dumneavoastră mă cunoaşteţi pe mine şi era vorba de Coman acolo, nu era vorba de orice tercheaberchea. Dacă ar fi fost unul ca ăsta, nici nu s-ar fi putut recupera prejudiciul. Eu am preferat să nu ajung să-mi pătez onoarea, pentru că mi-au pătat-o nenorociţii ăştia în faţa Curţii de Conturi.

Pe mine, cei de la Curtea de Conturi m-au făcut ca pe o albie de porci, în condiţiile în care eu sunt inginer, nu contabil. Am schimbat sistemul de control, am comandat audit. Facem audit la 6 luni, un an, să nu se mai ajungă la această situaţie. Am schimbat casierul, iar pe ăsta l-am pus casier de teritoriu. Dar toată vina în situaţia asta o poartă contabila pe care o am în primărie. Nu el este de vină, ce a făcut a fost la îndemnul contabilei, care a avut un scop pe care ea nu l-a înţeles ulterior. Contabila este duşmanul calculatorului. Trebuie s-o schimb, să implementăm şi noi sistemul IT.

Nu se poate lucra ca gestionarul cu un morman de acte, că de aceea zăpăcim contabilitatea şi nu putem să facem faţă lucrărilor. Casierul este făcut peste noapte casier pentru că ne-am despărţit dintr-o fostă comună. A fost tractorist sau nu ştiu ce naiba o fi fost pe acolo şi, neavând altă soluţie, l-au pus casier. Nu eu l-am pus, ci fostul primar. Neavând experienţa unui casier a făcut o zăpăceală acolo”, a precizat Cornel Coman, primarul comunei.

 SURSA:

Jaf în banii publici la Primăria Pietrari

1 COMENTARIU

  1. D-le Primar,ati comis o mare greseala cand ati acceptat plata din buzunarul d-tra.Stiati foarte bine ca d-na contabila este o persoana care stie sa” piteasca” sume de bani chiar sub ochii d-tra,stiti prea bine ca i-ati inchis la momentul cand au fost gasiti bani pusi „deoparte”,,bani proveniti din buzunarul tuturor.Nu stiu ce anume va determinat sa o tineti in functie si nu ati luat masura imediata de desfacerea contractului de munca.Se vorbeste pe margine ca si-a facut prea multe si nu se stie cum si de unde au provenit banii,acum banuiesc ca cetatenii isi pot da seama cam cum si de unde au provenit.Pacat ca sunteti tavalit prin mocirla dezastrului financiar-contabil ,trebuia de la bun inceput sa faceti o curatenie buna in cadrul primariei deoarece multi provin din fostele structuri unde nu au facut altceva decat dezastru atat in ceea ce priveste banul public cat si,asa cum stim cu totii,felul in care s-au impartit titluri de proprietate pentru paduri si nu numai.Si aici s-au facut mari greseli ,mari abuzuri si daca se verifica puteti constata ca chiar angajati ai primariei detin titluri pentru mari suprafete de paduri ,paduri luate mai mult cu japca pentru ca justificarile lor ca fiind fosti proprietari sunt false.Banuiesc si nu doresc ca tot d-tra sa platiti pentru greselile acestora, referitor si la acest capitol destul de delicat.La inceput ati pornit cu unul dintre oamenii seriosi si pus pe treaba,dl.vice-primar,este ca si cum a plecat cu dreptul si s-a cam sprijinit pe stangul.Ne-a dat impresia ca este omul potrivit la locul potrivit si de ce nu,toti credeam ca faceti o adevarata echipa cu care ne puteam mandri,dar din pacate si acesta ,parerea mea,va cam intepat pe la spate,probabil ca motivul il are,acela de a ajunge el pe scaunul pe care-l ocupati.Sunt sigur ca veti medita la ceea ce am scris,in cazul in care cititi comentariul,si veti face tot posibilul sa angajati oameni seriosi cu o conduita demn de respect,oameni cu pregatire pe domeniu si nu tractoristi pe post de casier.Referitor la ceea ce ati spus ca,chipurile ,banii au fost gasiti prin primarie sau casierie(nici copii de la gradinita nu cred acest lucru ) este un gest periculos si nu cred ca unii merita sa le scoateti castanele din foc cu mana d-tra de primar.Eu nu cred ca se mai pune problema atunci cand angajatii fac nereguli intentionat cu scopuri personale ,sunt gasiti vinovati de catre organele de control si bomba,beneficiaza de clementa,deci daca sunt dati afara este o solutie buna,iar daca le dati posibilitatea,asa cum reiese din declaratia facuta,de revenire la normal si a ajunge pe linia de plutire,ma face sa cred ca sunteti indulgent si in timp veti plati din nou pentru alte greseli poate mult mai grave comise de astia doi-trei sau poate de aceasta data de mai multi ca na…..se bazeaza pe”clementa”.In concluzie ,nu se merita sa ramaneti la mijloc si de fiecare data sa-i scoateti basma curata pe cei care nu stiu altceva decat sa-si completeze veniturile in mod ilegal si, de ce nu, din buzunarul cetateanului punand intro lumina proasta imaginea comunei.Luati masuri acum ca mai tarziu sa nu fie chiar…tarziu!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.