ANUNȚ CONCESIONARE PĂȘUNE PIETRARI

0
311
  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: PRIMĂRIA PIETRARI, STRADA CALEA TÂRGOVIȘTEI, NR. 86, PIETRARI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, telefon 0245240854, e-mail pietraridambovita@yahoo.com.

primaria-pietrari

  1. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 1. corp distinct pășune în suprafață totală de 538946 mp, 2. corp distinct pășune în suprafață totală de 40985 mp, 3. corp distinct pășune în suprafață totală de 53969 mp, 4. corp distinct pășune în suprafață totală de 22134 mp.

  2. Informații privind documentația de atribuire: Criteriile de validare a dosarelor de licitație sunt prevăzute în documentația de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Pietrari.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: secretarul comunei Pietrari.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde exte cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006: gratuit.

3.4.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/07/2015, ora 12:00.

  1. Informații privind ofertele: ofertele vor fi depuse în două plicuri la Primăria Pietrari.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06/07/2015, ora 09:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Pietrari, județul Dâmbovița.

 

mai mult la :

ANUNȚ CONCESIONARE PĂȘUNE PIETRARI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.